Bevezető gondolatok - Névválasztás

Kedves Barátaink!

A következő néhány gondolat arra szolgál, hogy a zenekar új nevéhez - Jel´n´Lét - magyarázatot találjunk...
A történet ugyanis felettébb egyszerű; a „lélekjelenlét“ szón gondolkodva, a rock´n´roll mintájára született meg a név. Ezt követően elgondolkodtunk rajta és megláttunk ennek a futó ötletnek a mély tartalmát is. Ime:

„Isten szükségszerűen egyszerre mondhatja magáénak a létet, ezért mindenütt és mindenkor (a tér és az idő minden mozzanatában) jelen van. (Magyar Katolikus Lexikon)“

...amikor imádkozunk, nincs köztünk különbség. Egyazon Jelenlét ölel magába minket. (Kovács Gábor - Ráismerek http://www.hagiosz.net/?q=raismerek)

Az „Isten jelenlétébe helyezkedés”, amit az imádság tanításánál említeni szoktak, nem előkészületi gyakorlat, hanem az imádság lényege. Két szerelmes, aki csöndben nézi egymást, vagy egy gyermekét karjában tartó édesanya, vagy egy barátjával kezet szorító férfi szavak nélkül is jelen van a másik számára. Kölcsönösen egymás személyes erőterében vannak, pontosabban: egyetlen közös erőtérben egyesülnek. Ez az erőtér nem teremthető meg semmiféle technikával. A tudatmanipulációkhoz semmi köze. Személyes szólításra adott személyes válaszból születik. Két szabadság találkozása: a határtalan isteni szabadság megtalálja az ember határolt szabadságát, és az emberi szabadság válaszol, odaadással az odaadásra, szeretettel a szeretetre. Ez a szeretet ajándék. Isten műve, nem a mienk.
A személyes szólítás: Jézus, az Ige. Az örök Ige jelen van az univerzumban, őbenne teremtetett minden. Jelen van embertársunkban, aki az ő képmása. Jelen van a Szentírásban, egy-egy zsoltársorból szívet rendítően meg tud szólalni. Jelen van a liturgiában, mint cselekvő, újjáteremtő Ige. Aki „misét hallgat”, nem jól imádkozik. Az Eucharisztiában az Ige cselekszik köztünk: bevon bennünket egyszeri golgotai áldozatának sodrásába, hogy mi is belekerüljünk az Atyának való határtalan önátadásába, és ezzel föltámadásának dicsőségébe is. Aki „hallgatja” ezt, mint egy műsort, ásíthat, bámészkodhat. Aki benne van, izgul, hogy neki is sikerüljön. Aki „hallgatja”, rosszul imádkozik, aki benne van, jól. (Kovács Gábor: Jól imádkozni – rosszul imádkozni http://www.hagiosz.net/?q=jolimadkozni)

Köszönet ezékért a gondolatokért Kovács Gábor atyának, aki, bár ő nem is tudja, de ezen kívül is oly sok mindenre ráébresztett minket ...

Pax!

Ákos